Új blog formátumok

Sun 2007-10-28 20:29

Segíteni kívánva a manapság egyre elterjedtebb „nincs mit írnom a blogomba” problémán, valamint felismerve a fejlődés iránti igényt, az illetékes bizottság a jövő héttől a következő új blog formátumok publikálását engedélyezi, mi több, javasolja.

Inverz blog

A Web 2.0-ás trendnek legmesszemenőbbekig megfelelő formátum, teljes egészében felhasználók által létrehozott tartalomból áll. A blogot, ide értve a bejegyzéseket és a hozzászólásokat is, az olvasók írják, a blog szerzőjének pedig csupán meg kell élnie a többiek által leírt történéseket. Ebből következően, a fizikai korlátok miatt, egy blogbejegyzés mindig a dokumentált esemény megvalósítása előtt kerül publikálásra.

Ez a formátum különösen ajánlott olyan szerzőknek, akik nem tudják eldönteni hogy mihez kezdjenek az életükkel, ésvagy nem az írás az erősségük. Az inverz blog olvasói mindkét terhet leveszik a szerző válláról. Az olvasók motivációját az adja, hogy írásaikat láthatják az életben megvalósulni.

A precíz neveket igénylő felhasználóknak az „inverz blog” helyett a „bspec” elnevezés használatát javasoljuk.

Predikciós blog

A hangsúlyt továbbra is a felhasználók által készített tartalomra helyező formátum. Az olvasók egymással versengve próbálják megjósolni a szerzővel megtörténő eseményeket.

Az olvasók a szerző egy jövőbeni naptári napjáról külön-külön blogbejegyzéseket írnak. Az adott nap kezdetéig egy bejegyzést az olvasón kívül más nem láthat, de az olvasó módosíthatja azt, amennyiben az időközben szerzett új információk alapján pontosítani kívánja az előrejelzést.

A bejegyzések a szóbanforgó nap végén kerülnek publikálásra, az olvasók pedig pedig bejegyzéseikre pontszámot kapnak, ami a következő tényezők függvénye:

Értelemszerűen egy nagyon pontos, hosszútávú, bonyolult előrejelzés sok pontot kap, míg egy pontatlan, rövidtávú, vagy triviális eseményt előre jelző bejegyzés keveset. Az ezen feltételeknek eleget tevő, a pontszámot kiszámító képlet kidolgozása házi feladat.

Az inverz bloggal ellentétben a predikciós blogot vezető szerző maga irányítja az életét, azonban annak dokumentálását megteszik helyette az olvasói, akiket a bejegyzéseikre kapott pontszámok alapján összeállított ranglistában elérendő előkelő helyezés motivál.

Fordított függőségű blog

Az előző két formátummal ellentétben itt nincs szerepcsere a szerző és az olvasók közt, csupán a két fél közti függőség iránya változik meg. Míg a hagyományos blog esetében a szerző megírja a bejegyzést, majd az olvasók ez alapján hozzászólnak, esetleg szavaznak, addig a fordított függőségű blognál először a hozzászólások és szavazatok születnek meg, majd a szerző azok alapján ír, esetleg rajzol stb., egy azoknak megfelelő tartalmú és színvonalú bejegyzést.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hozzászólásoknak valós hozzászólás formájúaknak kell lenniük, azaz nem befolyásolhatják direktben a majdani bejegyzés tartalmát, hanem fel kell tételezniük, hogy a bejegyzés már adott.

A bejegyzésekkel valamint a hozzászólásokkal szemben támasztott fenti követelmények teljesítése a legegyszerűbben úgy ellenőrizhető, hogy a bejegyzés elkészülte után az egészet megmutatjuk egy kívülállónak, és feltesszük a kérdést, el tudja-e dönteni, hogy hagyományos, vagy fordított függőségű blogbejegyzést lát-e. Ha nem tudja, akkor jó, különben még fejlődésre szorulunk.

A fordított függőségű blogot azon szerzőknek ajánljuk, akik nem akarják feladni az írás, rajzolás, stb. örömét, azonban ennek műveléséhez szükségük van a hozzászólások által biztosított támpontokra.

A fordított függőségű blog ötlete Németi Dávidtól származik.

Tökéletes világ blog

A hagyományos formátumtól csupán annyiban tér el, hogy a szerző nem azt írja meg ami történt és hogy az miért rossz, hanem hogy minek kellett volna történnie.

Azon szerzőknek ajánljuk, akiknek az olvasói már nagyon unják az állandó nyavajgást.